DE

SK

EN

Office: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

+421 (0)908/916 065

gritstone@gritstone.sk

Kde nás nájdete Kde nás nájdete Zavolajte nám Napíšte nám

    NÁKLADNÁ DOPRAVA

     

Naša spoločnosť zabezpečuje pre svojich klientov i odvoz, dovoz a samotnú prepravu sypkých materiálov veľkokapacitnými návesmi ale i štvornápravovými sklápačmi. Čítajte viac »  »

    VÝROBA ŠTRKU A KAMENIVA

     

Naša spoločnosť vlastní mobilné zariadenie na drvenie kameniva. Pre našich klientov vieme zabezpečiť výrobu a dodávku všetkých drvených typov kameniva. Čítajte viac »  »

    VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE

     

Hlavným predmetom našej činnosti sú výkopové a zemné práce, skúsenosti v tejto oblasti naša spoločnosť získala pri spolupráci s velkými firmami s dobrým menom na Slovenskom trhu. Čítajte viac »  »

Výkopové a zemné práce

    BÚRACIE PRÁCE

     

Spoločnosť GRIT STONE s.r.o. kladie veľký dôraz na komplexné služby v oblasti búracích prác bez ohľadu na druh stavebných konštrukcíí.

Čítajte viac »  »

Búracie práce Výroba štrku a kameniva

    STAVEBNÁ ČINNOSŤ

     

Ďaľším predmetom našej čnnosti sú stavebné práce s hlavným zameraním na výstavbu a rekonštrukciu stavieb občianskej vybavenosti, výrobných a priemyselných hál… Čítajte viac »  »

Nákladná preprava, preprava sypkých materiálov

    ZHODNOCOVANIE STAV. ODPADOV

     

V snahe, čo najviac sa prispôsobiť potrebám trhu sme rozšírili portfólium našich služieb o zhodnocovanie stavebných odpadov.

Čítajte viac »  »

Zhodnocovanie stavebných odpadov Stavebná činnosť

Z POSLEDNÝCH REFERENCIÍ

Realizácia výkopových a zemných prác - Vila Devín, Bratislava - Devín

VILA DEVÍN, BRATISLAVA

K Zlatému rohu, Bratislava - DevínINVESTOR / GENERÁLNY DODÁVATEĽ:  

KONTI a.s.


OBJEM PRÁC:

21.000,00 m3 výkopové a zemné práce

21.000,00 m3 násypy


REALIZÁCIA:

Začiatok:        Október 2015

Ukončenie:    December 2015Realizácia výkopových a zemných prác -Karosseriebau H04c VW, Bratislava - DnV

POLITIKA KVALITY A IDEOLÓGIA SPOLOČNOSTI:

Spoločnosť GRIT STONE, s.r.o., Bratislava si uvedomuje svoju zodpovednosť za spokojnosť zákazníka a práve preto prijíma nasledovnú politiku kvality:KAROSSERIEBAU H04c VW

Volkswagen, Bratislava - DnVINVESTOR / GENERÁLNY DODÁVATEĽ:  

DSC a.s.


OBJEM PRÁC:

23.000,00 m3 výkopové a zemné práce

37.500,00 m2 násypy


REALIZÁCIA:

Začiatok:        Apríl 2015

Ukončenie:    November 2015Realizácia výkopových a zemných prác - HájPark II, Bratislava - Petržalka

OBYTNÝ SÚBOR HÁJPARK II, BRATISLAVA

Kutlíková 13, Bratislava - PetržalkaINVESTOR / GENERÁLNY DODÁVATEĽ:  

IMAGINE ENVIRONMENT s.r.o.


OBJEM PRÁC:

10.000,00 ton stavebnej sute - búranie

12.000,00 m3 výkopové a zemné práce


REALIZÁCIA:

Začiatok:        Jún 2015

Ukončenie:    September 2015Realizácia výkopových a zemných prác - Zuckermandel, Bratislava - Staré Mesto

ZUCKERMANDEL, BRATISLAVA

Dvořákovo nábrežie, Bratislava - Staré MestoINVESTOR / GENERÁLNY DODÁVATEĽ:  

STRABAG pozemné a inž. staviteľstvo s.r.o.


OBJEM PRÁC:

125.000,00 m3 výkopové a zemné práce

270.000,00 ton zhodnotenie kameniva


REALIZÁCIA:

Začiatok:        Jún 2014

Ukončenie:    December 2014Realizácia búracích, výkopových a zemných prác - Obytný súbor Jégého alej IV, Bratislava - Nové Mesto

JÉGÉHO ALEJ IV, BRATISLAVA

Jégého ulica, Bratislava - Nové MestoINVESTOR / GENERÁLNY DODÁVATEĽ:  

SKANSKA a.s.


OBJEM PRÁC:

6.500,00 m3 výkopové a zemné práce

2.500,00 ton stavebnej sute - búranie


REALIZÁCIA:

Začiatok:        Jún 2014

Ukončenie:    Júl 2014Viac referencií spoločnosti GRIT STONE s.r.o.

Pre kompletný zoznam naších referencií

prosím kliknite tu >> >>
PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI NA STIAHNUTIE

O SPOLOČNOSTI GRIT STONE

Spoločnosť GRIT STONE, s.r.o. vznikla v roku 2011. Po rokoch skúseností sa dynamicky rozvíjala a v dnešnej dobe je schopná pokryť akékoľvek stavebné, búracie, výkopové a zemné práce. Naša firma disponuje vlastnou mechanizáciou a má nadštandartné vzťahy so Slovenskými ale i Českými stavebnými a dopravnými firmami a práve preto sme schopní pri realizácii stavieb veľkého rozsahu kompletne zabezpečiť všetko k Vašej úplnej spokojnosti.


Našim prvoradým cieľom je uspokojovať zákazníkov vysokou kvalitou poskytovaných služieb. Vzhľadom na tieto skutočnosti si Vám dovoľujeme ponúknuť naše služby a urobíme všetko, aby sme nesklamali Vašu dôveru a očákávania.

NAŠE SLUŽBY:

Spoločnosť GRIT STONE s.r.o. ponúka pre svojich klientov nasledovné služby:


1. Výkopové a zemné práce

2. Búracie a demolačné práce

3. Výroba štrku a kameniva

4. Stavebná činnosť

5. Zhodnocovanie stavebných odpadov

6. Odvoz a likvidácia odpadov

7. Preprava sypkých materiálov


Pokiaľ ste sa rozhodli pre akúkoľvek z našich služieb, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na +421(0)908/916 065 alebo mailom na adresu gritstone@gritstone.sk. Kompletný popis nami ponúkaných služieb a zoznam našej mechanizácie nájdete tu »  »PREČO PRÁVE MY:

PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI NA STIAHNUTIE

KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

                                      

GRIT STONE s.r.o.

Bancíkovej 1/A                                                                      

821 03 Bratislava                                                                 

Slovenská Republika                                                             


IČO: 46 307 273

DIČ 2023338603

IČ DPH: SK2023338603

Reg: Obchodný register Okresného súdu

        Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 75507/B  


Číslo úču: 295 622 1456/0200

IBAN: SK14 0200 0000 0029 5622 1456

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:


GRIT STONE, s.r.o.

P.O.BOX 38

036 01 Martin

Slovenská Republika


OFFICE / KANCELÁRIA:       


GRIT STONE s.r.o.

Slávičie údolie 106

811 02 Bratislava

Slovenská Republika

Vážený klienti a návštevníci našej stránky. V tejto sekcii našej stránky sú uvedené všetky kontaktné údaje a informácie o spoločnosti GRIT STONE, s.r.o.KONTAKTY:


Tel.:     +421(0)908/916 065

Tel.:     +421(0)910/808 376


Mail.:    gritstone@gritstone.sk

Web.:    www.gritstone.sk

Loading...

© 2016 Copyright GRIT STONE, s.r.o.

Web Administrator: © 2016 Copyright GRIT STONE, s.r.o.

Späť na úvod  »  »

Späť na úvod  »  »

PORTFÓLIUM NAŠICH SLUŽIEB

Spoločnosť GRIT STONE, s.r.o. ponúka pre svojich klientov výkopové práce a zemné práce väčšieho rozsahu, búracie a demolačné práce, stavebnú činnosť, zhodnocovanie stavebných odpadov, uskladňovanie odpadov, prepravu sypkých materiálov a výrobu štrku a kameniva. Naša spoločnosť realizovala zákazky pre viacerých investorov a developerov a na základe dlhoročných skúsenosti našich pracovníkov dokážeme realizovať akékoľvek práce z nášho portfolio k Vašej úplnej spokojnosti.

VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE

     

Naša spoločnosť sa zaoberá hlavne zemnými prácami, skúsenosti v tejto oblasti získala pri spolupráci s veľkými firmami s dobrým menom na Slovenskom trhu. Zaoberáme sa hlavne: rekultiváciou územia po ťažbe alebo skládkach, skrývka ornice a podorničia, veľkoobjemové presuny zeminy a iných sypkých materiálov, výkopy, hĺbenie základov, hrubé terénne úpravy, navážky sypkých hmôt pod komunikácie. Naša spoločnosť vlastní viaceré stavebné male i veľké mechanizmi a preto sme schopný zabezpečiť akékoľvek výkopové a zemné práce k Vašej spokojnosti.BÚRACIE PRÁCE     


Spoločnosť GRIT STONE s.r.o. kladie veľký dôraz na komplexné služby v oblasti búracích prác bez ohľadu na druh stavebných konštrukcíí. Pri realizácií búracích prác je samozrejmosťou, že zabezpečujeme i následnú likvidáciu a recykláciu vzniknutých odpadov. Vzhĺadom na fakt, že naša spoločnosť 7 rokov úspešne prevádzkovala recyklačné stredisko na Kopčianskej ulici v Petržalke máme veľmi dobré vzťahy a skúsenosti v oblasti odpadového hospodárstva, čo znižuje náklady objednávateľa našich prác. V súčastnej dobe naši pracovníci tvoria dobre organizovaný a profesionálny tím. Pri búracích a demolačných prácach kladieme dôraz na dodržiavanie termínov, profesionalitu našich pracovníkov, flexibilitu, kvalitu vykonanej práce, ochranu životného prostredia a primeranú cenu za realizáciu našich prác.ZHODNOCOVANIE STAVEBNÝCH ODPADOV     


V snahe, čo najviac sa prispôsobiť potrebám trhu sme rozšírili portfólium našich služieb o zhodnocovanie stavebných odpadov. Naša spoločnosť 7 rokov úspešne prevádzkovala zariadenie na zhodnocovanie odpadov, kde naši pracovníci získali množstvo kontaktov a skúseností a práve preto vieme našim klientov poskytnúť komplexné služby (od búracích prác, odvozu odpadov, následnú recykláciu alebo uskladnenie) k Vašej úplnej spokojnosti. Naša spoločnosť zhodnocuje prevažne tieto druhy odpadov: betón a železobetón, zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dláždíc a keramiky, výkopovú zeminu a štrkozeminu, zeminu a kamenivo. Na samotné zhodnotenie používame veľkokapacitnú mobilnú drvičku.


Samozrejmostu je, že naša spoločnosť ponúka i predaj recyklovaného materiálu: podrvená suť (vhodná na dočasné cesty), betónovú drvu, kamenivo, štrkozeminu na spätné zásypy a samotnú zeminu vhodnú na podorničie.VÝROBA ŠTRKU A KAMENIVA                                                                                                      


Naša spoločnosť vlastní mobilné zariadenie na drvenie                                                             

kameniva. Pre našich klientov vieme zabezpečiť výrobu                                                              

a dodávku všetkých drvených typov kameniva.                                                                                NÁKLADNÁ DOPRAVA


Naša spoločnosť zabezpečuje pre svojich klientov i odvoz,

dovoz a samotnú prepravu sypkých materiálov veľkokapacit-

nými návesmi ale i štvornápravovými sklápačmi.STAVEBNÁ ČINNOSŤ     


Ďaľším predmetom našej činnosti sú stavebné práce s hlavným zameraním na výstavbu a rekonštrukciu stavieb občianskej vybavenosti, výrobných a priemyselných hál, administratívnych budov, ciest a inžinierkych sietí. Naša spoločnosť má nadštandartné vzťahy s poprednými slovenskými i českými stavebnými gigantmi a preto sme pri realizácii stavieb väčšieho rozsahu schopní kompletne zabezpečiť všetko k Vašej úplnej spokojnosti.
Vážený klienti a návštevníci našej stránky. Pokiaľ ste sa rozhodli pre akúkoľvek z našich služieb, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na +421(0)908/916 065 alebo mailom na gritstone@gritstone.sk. Pokiaľ žiadate o cenovú kalkuláciu, Vaše maily prosím zasielajte na adresu gritstone@gritstone.sk, pokiaľ chcete zadať Vašu objednávku na nami ponúkané služby, Vaše maily prosím zasielajte na adresu gritstone@gritstone.sk.

PREZENTÁCIA

SPOLOČNOSTI

STROJOVÝ PARK

SPOLOČNOSTI

Viac referencií spoločnosti GRIT STONE s.r.o.

REFERENCIE

SPOLOČNOSTI

#top #top #top #top #top #top #top Viac referencií spoločnosti GRIT STONE s.r.o. Strojové vybavenie spoločnosti GRIT STONE s.r.o.